آخرین اخبار


بازار متشکل بدنبال واقعی سازی نرخ ارز

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضای عمده اسکناس صرافی ها در بازار متشکل ارزی اتفاق خواهد افتاد، افزود: امسال امتیازات بزرگی را به صادرکنندگان داده ایم و عرضه خیلی خوبی هم در جریان است.رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هرکجا صادرکنندگان نتوانند ارز صادراتی خود را در بازار بفروشند، بانک مرکزی آن را خریداری خواهد کرد

کارکردهای بین المللی شدن یوآن برای چین

بعد حدود 15 سال از شروع سیاست بانک مرکزی چین در بین­المللی شدن یوآن، نتایج آن به تدریج در حال ظهور است. در اواخر سال 2015، صندوق بین المللی پول، یوآن چین را بعنوان پنجمین ارز مهم در سبد اس.دی.آر[1] قرار داد. با ورود یوآن به سبد ارزی حق برداشت مخصوص بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان و موسسات مالی می‌ت

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank