بانکداری در روسیه


معرفی سامانه BRPS روسیه

در نظام پرداخت روسیه بانک مرکزی این کشور محدودتی برای انتقالات اشخاص حقیقی قرار نداده است. طبق قانون، این نظام باید کلیه پرداختهای بودجه­های فدرال، منطقه­ای و شهرداریها و همچنین وجوه اضافه بودجه­ای را رایگان پردازش نماید.  نظام پرداخت روسیه شامل سامانه­های پرداخت زیر است که هر کدام

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank