بانکداری در اروپا


تعطیلی یک سوم شعب بانکهای انگلیسی از سال 2015 تاکنون

براساس گزارش انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده انگلیس، بیش از یک سوم شعب بانک های بریتانیا در کمتر از پنج سال تعطیل شده اند، در حالی که صدها شعبه نیز ساعت باز بودن خود را کاهش داده اند. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان انگلیس دریافت که در بین ژانویه 2015 و ماه گذشته، 3303 بسته شدن شبکه شعبه بانکی وجود د

لیست بانکهای عضو تارگت2

سامانه تسویه ناخالص آنی اتحادیه اروپا موسوم به تارگت2 یکی از مهمترین سامانه های انتقال حجیم اتحادیه اروپا است که به بانکهای زیادی در جهان سرویس می دهد. تارگت 2 سرواژه عبارت زیر است:  TARGET: Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System تارگت2 نسخه پیشرفت تر سامانه تارگت است که در

معرفی سامانه تارگت2

تارگت2 یگ سیستم تسویه ناخالص آنی  متعلق به اکوسیستم یورو است. بانک های مرکزی و بانک های تجاری می توانند دستورات پرداخت را در یورو به تارگت2 ارسال کنند، جایی که آنها در پول بانک مرکزی پردازش و پرداخت می شوند، یعنی پولی که در یک حساب کاربری با یک بانک مرکزی نگهداری می شود. تارگت2 پرداخت های مربوط

دستورالعمل انتقال بین بانکی اعتبار

این دستور العمل از طریق لینک زیر قابل دانلود است:   SEPA Credit Transfer Scheme Interbank Implementation Guidelines  

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank