بانکداری در چین


پیامدهای بین المللی شدن یوآن برای ایران

توسعه سریع یوآن چین در بازارهای مالی جهانی، بسیاری از بانکها و مراکز پژوهشی مالی و بانکی را بر آن داشته است تا به تحلیل این پدیده بپردازند. بین المللی شدن یوآن نیز می­تواند پیامدهایی را برای اقتصاد ایران داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از: الگوبرداری از چین برای امضای پیمانهای پولی در جهت م

ایجاد جذابیت برای نگهداری و کار با یوآن

در ابتدا حتی برای اشخاص چینی نیز نگهداری و کار یوآن چندان جذابیتی نداشت. برای رفع این مشکل، دولت چین تلاش کرد مشوقهایی را ایجاد نماید تا اولاً یوآن قابلیت سرمایه­گذاری در بازار سهام داشته باشد و ثانیا به سادگی قابلیت تبدیل به ارزهای دیگر را داشته باشد. لذا برنامه­هایی به شرح زیر برای این مهم تدارک دیده شده است:

بین المللی شدن یوآن: چگونه؟

مسیر بین ­ لمللی شدن یوآن به 3 مرحله کلی قابل تقسیم است: 1. استفاده برای تامین مالی تجارت؛ 2. استفاده برای سرمایه گذاری و 3. در بلندمدت برای ذخیره ارزی. داده های سوئیفت از 10118 موسسه مالی در 210 کشور جهان حاکی از آنست که رشد بسیار سریعی در میزان استفاده از یوآن چین حاصل شده است؛ در سال 2010، یوآن س

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank