بانکداری در سوئیس


برگزاری کنفرانس ملاقات بانکداری با DLT

بلاکچین به سرعت در حال پیشرفت است و تقریباً حوزه ای از اقتصاد، سیاست و جامعه وجود ندارد که از تأثیر آن بی تأثیر باشد. رویداد "ملاقات بانکداری با DLT" با هدف  اطلاع رسانی به بیش از 200 کارمند از همه مناطق و سطوح بانکی برگزار شد. شرکت کنندگان طیف گسترده ای از اطلاعات را در مورد امکان استفاده از زنجیره بلوک و بینشهایی در

معرفی "استاندارد پرداخت" سوئیس

به نمایندگی از موسسات مالی سوئیس، گروه بین بانکی SIX (اتاق پایاپای ملی اینکشور)، از طریق استاندارد پرداخت، استانداردهای اجباری برای بازیگران ترافیک پرداخت سوئیس را منتشر، ارتباطات بهینه را هماهنگ و دسترسی به اطلاعات مرتبط را برای همه ذینعفان تسهیل می‌کند. اجرای مطابقت‌های ضروری از م

روز بانک در سوئیس

Image Gallery Bank Day 2018    

دستورالعمل افتتاح حساب برای شرکتهای زنجیره بلوک توسط انجمن بانکداران سوئیس

تعداد شرکتهای زنجیره بلوک در سوئیس به شدت افزایش یافته است. انجمن بانکداران سوئیس این روند را به فال نیک می‌گیرد و دیدگاه مثبتی در مورد حرکت بازار به دست می دهد، زیرا جذابیت سویس را به عنوان یک مرکز مالی افزایش می دهد. بانک ها فناوری زنجیره بلوک را به عنوان یک فرصت برای باز کردن مجموعه ای از امکانات برای کشور به ع

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank