دسته : بانکداری در سوئیس    تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - ۱۵:۵۹

معرفی "استاندارد پرداخت" سوئیس

"استاندارد پرداخت" ارگان رسمی ارتباطات مرکز مالی سوئیس مربوط به استاندارد سازی و هماهنگی پرداخت ها است. استاندارد پرداخت به عنوان یک بستر اطلاعاتی با توجه به برنامه مهاجرت عمل می کند.

به نمایندگی از موسسات مالی سوئیس، گروه بین بانکی SIX (اتاق پایاپای ملی اینکشور)، از طریق استاندارد پرداخت، استانداردهای اجباری برای بازیگران ترافیک پرداخت سوئیس را منتشر، ارتباطات بهینه را هماهنگ و دسترسی به اطلاعات مرتبط را برای همه ذینعفان تسهیل می‌کند.

اجرای مطابقت‌های ضروری از مسئولیتهای ابتدایی مشارکت‌کنندگان بازار است. استاندارد پرداخت هیچ ارتباط مستقیمی بین نهادهای مالی و مشتریانشان برقرار نمی‌سازد. پشتیبانی از سوالات فنی نیز در حوزه مسئولیتهای استاندارد پرداخت نیست.

اطلاعات بیشتر

 

  • نظرات کاربران
  • فرم ثبت نظر
نظری برای این مطلب وجود ندارد!


طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank