دسته : مطالب اصلی    تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ - ۱۹:۵۱

عبور عرضه از مرز ۵ میلیارد در سامانه نیما

مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات ۵ میلیارد و ۳۰۲ میلیون یورو است که اردیبهشت ماه با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون یورو بیشترین فروش را داشته است.

براساس ارقام و آمار مندرج در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات از ابتدای سال ۹۸ تا ۱۴ تیرماه به ۵ میلیارد و ۱۵۹  میلیون یورو رسیده  که بیشترین میزان با ۲ میلیارد و ۲۹ میلیون یورو در ماه اردیبهشت صورت گرفته است. همچنین در این بازه زمانی مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات ۵ میلیارد و ۳۰۲ میلیون یورو است که دوباره اردیبهشت ماه با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون یورو بیشترین فروش را داشته است.

  فروردین اردیبهشت خرداد 
مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات( میلیون یورو) ۹۹۱ ۲۰۲۹ ۱۴۷۹
مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات( میلیون یورو)  ۱۲۷۲ ۲۱۵۵ ۱۲۵۳

همچنین  از اول تا ۱۴ تیر ماه، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات ۶۵۹ میلیون یورو است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل با کاهش ۳.۵ درصدی همراه است و مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات ۶۲۰ میلیون بوده که نسبت به دو هفته آغازین ماه خرداد افزایش ۱.۳ درصدی داشته است.

  از ۱ تا ۱۴ فروردین از ۱ تا ۱۴ اردیبهشت از ۱ تا ۱۴ خرداد از ۱ تا ۱۴ تیر 
مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات( میلیون یورو) ۱۹۳ ۸۳۱ ۶۸۴ ۶۵۹
مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات( میلیون یورو) ۱۸۷ ۹۸۳ ۶۱۲ ۶۲۰

همانطور که مشاهده می‌شود، بیشترین تغییر در مقایسه دو هفته آغازین هر ماه مربوط به اردبیهشت ماه است بطوری که در اردیبهشت ماه مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات با افزایش ۳۳۰ درصد نسبت به فرودین صورت گرفته است. این رشد برای مجموع معاملات فروش ارز بابت صادرات ۴۲۵ درصدی در این بازه زمانی است.

همچنین بالاترین میانگین نرخ فروش و خرید یورو در بازار ثانویه  مربوط به تیرماه  است بطوری که میانگین نرخ فروش در بازار ثانویه  ۱۲۸۲۲ تومان و میانگین نرخ خرید یورو در این بازار ۱۲۷۷۵ تومان است. بنابراین مشاهده می‌شود نرخ خرید و فروش در سامانه نیما در حال نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد و کاهش فاصله این دو بازار است.

نیما ۱

بیشترین فروش روزانه از ابتدای سال جاری تا ۱۴ تیر ماه، مربوط به روزهای دهم و هیجدهم اردیبهشت با ۱۴۰ میلیون یورو و بیشترین خرید دوباره در ۲۳ همین ماه با ۱۲۲ میلیون یورو صورت گرفته است.

نیما ۲

منبع: ایلنا

 

  • نظرات کاربران
  • فرم ثبت نظر
نظری برای این مطلب وجود ندارد!


طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank