رویدادها


کنفرانس بین المللی بانکداری در کویت

صنعت جهانی بانکداری امروز با تهدیدات و چالش های بی سابقه ای روبرو است. چشم انداز اقتصاد جهانی نامشخص است، با توجه به بدهی جهانی، عدم اطمینان سیاسی، تنشهای تجاری و نوسانات در بازار کالاها و ارز نگرانی اصلی دولت ها و مشاغل در سراسر جهان است. و ناتوانی دولتها در افزایش نرخ بهره یا معکوس کردن سیاست های پولی غیر متعارف

نشیت کمیته بازل برگزار شد

نشست دو روزه کمیته نظارت بانکی بازل در تاریخ 29 تا 30 خرداد ماه در شهر بازل برگزار شد.

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank