بانکداری غیرمستقیم


بانکداری غیرمستقیم چیست؟

اصطلاح یوروکارنسی یا ارز غیرمستقیم، به ارزی اطلاق می شود که خارج از سرزمین اصلی باشد و بانکی که بر اساس این نوع ارز، به ارایه سرویس می پردازد، یوروبانک یا بانک غیرسرزمینی نام دارد. بر این اساس یورومارکت یا بازار غیرسرزمینی نیز می­تواند شکل گیرد که در آن تنوعی از خریداران و فروشندگان خدمات از

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank