بانکداری فراساحلی


کاهش سرمایه اولیه آف‌شور بانک

همتی در پاسخ به خواسته فعالان کیش مبنی برکاهش سرمایه اولیه تاسیس آف‌شور بانک‌ها در کیش گفت: سرمایه ۱۰۰ میلیون یورو برای این بانک‌ها بالاست و پیشنهاد کاهش سرمایه آف‌شور بانک را به شورای پول و اعتبار می‌برم. آف‌شور به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین‌المللی گفته می‌شود که مالکیت آن متعلق به یک بانک غ

حجم فعالیت مراکز مالی فراساحلی

داده های در دسترس هر چند بعلت نبود آمار جهانی مربوط به اوراق بهادار و شرکت های تجاری بین المللی فعال در این مراکز و محدودیت های ذاتی جع آوری داده در مراکز مالی فراساحلی ناقص هستند، اما موید این موضوع هستند که تجارت بانکی فراساحلی بزرگ و قابل توجه باقی مانده است[1]. با ت

سابقه و منطق شکل گیری بانکداری فراساحلی

OFCها و مراکز یوروکارنسی اساساً پاسخ کارآمد بانکهای بین المللی به تلاش دولت های حکمفرما در بسیاری از کشورهای پیشرفته در دهه های 1960 و 1970 به منظور کنترل جریان سرمایه از طریق تحمیل قوانین محدود کننده داخلی بود. قوانینی که در بسیاری از موارد به قصد تجهیز دولت ها به کنترل سیاست های مالی، باعث جدا شدن

بانکداری فراساحلی (آفشور) چیست؟

در دنیا، احداث مراکز ویژه اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای امری مرسوم است. به عنوان نمونه می‌توان به مناطق آزاد تجاری[1] و مراکز مالی فراساحلی[2] اشاره نمود. در سال‌های اخیر به دلیل جذب نسبت مهمی از جریان مالی جهانی توسط مراکز مالی فراساحلی، اهمیت و ضرورت شناخت

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank