آموزش


زیر مجموعه های این دسته

ID دیجیتال چیست؟

ID دیجیتال اگر خوب طراحی شود، علاوه بر آثار مثبت اجتماعی، دستاوردهای اقتصادی هم به دنبال دارد و آثار اقتصادی، یکی از جنبه‌های این تکنولوژی است که کمتر به آن توجه شده است. یک ID پیشرفته امکان ذخیره‌سازی یا مرتبط‌سازی اطلاعات اضافه را در مورد صاحب آن فراهم می‌کند، بنابراین فرآیند به اشتراک‌گذاری داده را ت

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank