پیام رسانهای مالی


ارایه سرویس جهانی KYC به شرکت‌ها

ارایه چنین سرویسی به شرکتها برای نخستین بار با 18 گروه مورد حمایت 16 مؤسسه مالی که بیش از 7000 روابط - از جمله بی.ام.دبیو، اسوتیفای و آنلیور - داشتند، مورد آزمایش قرار گرفت و به آنها اجازه داد تا داده های KYC را با همکاران بین المللی هماهنگ کنند.بارت کلز، رئیس KYC و داده های مرجع سوئیفت گفت: "رجیستری جهانی KYC "مزایای بزرگی

ارایه سرویس سوئیفت به شرکتهای زنجیره بلوک

سوئیفت طی گزارشی اعلام کرد: انتظار می رود تا موفقیت اثبات مفهوم با پلت فرم تجاری R3، ما به زودی امکان پرداخت gpi را در سیستم های معاملاتی مبتنی بر DLT [دفتر کل توزیع شده] فراهم شود.  با حل چالشهای پرداخت با پلتفرمهای DLT، ما پرداخت های gpi را در جریان معاملات تجاری آغاز خواهیم کرد و به طور خودکار آنها را به سیستم بانکی من

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank