نهادهای بانکداری بین المللی


زیر مجموعه های این دسته

انتشار قواعد استفاده از اسناد الکترونیک

کمیسیون بانکی ICC متممی برای قوانین موجود بروات (URC 522) قواعد اعتبارات اسنادی (UCP 600) را منتشر کرده است. این قواعد الکترونیکی جدید، که از تاریخ 1 ژوئیه شروع به کار کرد، قوانینی را برای بانکهایی فراهم می کند که در سیستم مالی تجارت دیجیتال امروزی به طور فزاینده فعالیت می کنند. در ژ

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank