مقدمات بانکداری بین المللی


پیمانهای پولی دوجانبه چیست؟

این ابزاری یکی از 3 روش اصلی انتقال وجوه بین‌بانکی است که آقای بروس سامرز در کتاب خود با عنوان نظام‌های پرداخت: طراحی، مدیریت و نظارت[1] مطرح کردند (دو روش دیگر، انتقال از طریق نهاد ثالث و اتاق پایاپای می‌باشد). افتتاح حسابهای متقابل بین بانکها یکی از قدیمی‌ترین روشه

انتقال بین بانکی پول

الف) از طریق اتاق پایاپای و انجام عملیات تسویه ب) از طرق نهاد ثالث ج) از طریق حسابهای متقابل

انتقال درون بانکی پول

در این روش انتقال، حساب مبدا و مقصد تراکنش در یک بانک است و نهاد ثالثی در فرآیند انتقال درگیر نمی شود. اطلاعات این تراکنش نیز در صورتی که خود بانک آن را در اختیار نهاد ثالثی قرار ندهد، صرفا درون بانک باقی می ماند. اطلاعات بیشتر را در این لینک ببینید

طراحی سایت | فروشگاه آنلاین | خدمات وب اندیشکدهبانکداریارزبین‌المللبین المللفراساحلیآفشورسوئیفتSWIFTنرخ ارزفین تکفین‌تکfintechیورودالردلار اروپاییبانکداری بین المللبانکداری بین‌المللبانکداری بین‌المللیبانکداری بین المللیبین المللیبین‌المللیThink Tank